dokumenty

Dokumenty

Uważamy, że nasi klienci mają prawo wiedzieć z kim pracują i weryfikować te informacje, szczególnie po podpisaniu przez Prezydenta ustawy „o uwolnieniu zawodów” dającej prawo pracowania w charakterze trenera każdemu, byle miał 18 lat i skończoną szkołę średnią (>>kliknij w link<<). Jednk naszym zdaniem zasada szczerości jest podstawą pracy w sporcie i rekreacji. Daltego publikujemy dokumenty, które są naszym zdaniem istotne dla podejmowania przez jeźdźców decyzji gdzie chcą się szkolić, a szczególnie przez rodziców, mających na względzie bezpieczeństwo dzieci.
/Kliknij aby powiększyć i odczytać wybrany dokument./

uprawnienia instruktorskie

dyplom ukończenia studiów licencjackich

dyplom ukończenia studiów magisterskich


UBEZPIECZENIA:

Posiadamy OC instruktora, numer polisy wykupionej w ERGO Hestia  WAUG856/260051/16 ważna do 24.06.2016.  Suma gwarancyjna 100 000PLN. Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone osobom trzecim (uczniom i właścicielom mienia) w związku z wykonywaniem czynności zawodowych instruktora, dot. także koni wykorzystywanych we współzawodnictwie sportowym oraz zarobkowo. Także szkody powstałe w rzeczach ruchomych przyjętych do przechowania. Wyłączenie: szkody na pojazdach mechanicznych oraz sprzęcie elektronicznym. Polisa dostępna do wglądu znajduje się >>TUTAJ<<.

Jednocześnie zachęcamy do ubezpieczenia się jeśli chodzi o NNW rekreacyjna jazda konna. Jest to nieobowiązkowe i dobrowolne, jednak proszę pamiętać, że 99% ubezpieczeń NNW szkolnych nie obejmuje jazdy konnej! 

                                              *   *   *
Dane naszej firmy w oficjalnym rejestrze CIDG – po kliknięciu>>tutaj<<